ANTIKKEN – LYRIKKEN – MUSIKKEN / Förklädd gud

20. og 21. juni

Lørdag 20. juni kl 18, Biri kirke
Billetter kjøpes i døra. Ikke bankterminal

Søndag 21. juni kl 19, Hamar domkirke
Avslutningskonsert Kirsten Flagstadfestivalen

Kjøp billetter her

Marit Tøndel Bodsberg, musikalsk ledelse
Tanja Irene Leine, sopran
Bernt Ola Volungholen, baryton
Morten Jostad, resitatør
Ringsakeroperaens kor med ekstrasangere Mjøsmusikk

Gunnar de Frumerie: Pastoralsvit for fløyte og strykere
Fløyte :Tom Ottar Andreassen
Rolf Jacobsen: Kjenner du skogguden Pan, han med fløytespillet
Resitatør: Morten Jostad
Sverre Bergh: Pan for solofløyte
Fløyte: Tom Ottar Andreassen
Egil Hovland/Karin Boye: Aftonbön
Sopran: Tanja I Leine baryton: Bernt Ola Volungholen + strykere
Hjalmar Gullberg: Död amazon
Resitatør: Morten Jostad
Carl Nielsen: Serenata in vano
Klarinett: Morten K. Jota
Fagott: Eline Solum Gran
Horn: Benjamin Setsaas
Cello: Ellen Flesjø
Kontrabass: Steinar Haugerud

Förklädd gud Lars-Erik Larsson/Hjalmar Gullberg
Teksten er hentet fra Hjalmar Gullbergs diktsamling
“Kärlek i tjugonde seklet” fra 1933, og tar utgangspunkt i antikkens
mytologi og historien om Apollon