Årsmøte

3. mai

Årsmøte i Stiftelsen RingsakerOperaen avholdes som tidligere varslet 3. mai kl18.
Pga pandemien gjennomføres møtet elektronisk, det medfører noen begrensninger.

Møte-, tale-, forslags- og stemmerett, har styrets medlemmer samt alle medlemmer i de fire stifterorganisasjonene. Stifterne er tilskrevet. Øvrige som vil ha tilsendt sakspapirer må kontakte administrasjonen snarest. Dersom man vil delta på møtet, må operasjefen kontaktes innen 1.mai.

Det forutsettes at alle dokumenter er lest før årsmøtet og at spørsmål er sendt til administrasjonen innen 1. mai.