Årsmøte i Stiftelsen RingsakerOperaen for 2020

19. mai, onsdag

kl 18.00

Teams

RingsakerOperaen avholder årsmøte på Teams.

Dokumenter tilsendes på forespørsel.

Påmelding til kari@ringsakeroperaen.no eller 90151710 senest 15. mai for å få link til møtet.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Orientering om årsmelding og revidert regnskap
 4. Godtgjørelse til styret
 5. Valg. Innstilling fra valgkomiteen og styret
 6. Valg av revisor

Følgende dokumenter kan oversendes på forespørsel:

 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Revisorberetning
 • Innstilling fra valgkomiteen
 • Innstilling på nytt medlem i valgkomite
 • Vedtekter for de som ønsker dem (ingen forslag til endringer i år)