Årsmøte 

Stiftelsen RingsakerOperaen for 2022

19. april, onsdag

18:00

Parketten, Brumunddal

Dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen 

3. Orientering om årsmelding og revidert regnskap 

4. Godtgjørelse til styret 

5. Valg. Innstilling fra valgkomiteen og styret 

6. Valg av revisor 

7. Endring av vedtekter – oppdatering av §7 ihht praksis og relevant risikovurdering for formålskapital. 

Kari E Bekken, Operasjef 

//sign//