Årsmøte

15. april

avholdes onsdag 15. april 2015 kl. 18.00
i Ordbruket, Ringsaker bibliotek

Årsmøte i Stiftelsen RingsakerOperaen for 2014

Dagsorden:

  1.   Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2.   Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
  3.   Orientering om årsmelding og revidert regnskap
  4.   Godtgjørelse til styret
  5.   Valg av 1 styremedlemmer, 2 vara og 2 medlem til valgkomité
  6.   Valg av revisor
  7.   Vedtektsendringer (ingen endringsforslag)