Messias

av Georg Friedrich Händel

25. mars, lørdag / 26. mars, søndag

15:00

Vang kirke / Gjøvik kirke

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) er kjent for sine operaer, oratorier og konsertverk. Messias (Messiah) er hans mest kjente verk, et oratorium, som etter sigende ble komponert på 24 dager. Händel beholdt mye av sin operastil i oratoriene, men koret har en viktigere rolle her enn i operaene. Librettoen er skrevet av Händels venn Charles Jennings, og den bygger på tekster fra både det Nye og det Gamle testamentet. Det starter med profetien om Messias’ komme og gjengir videre bibelens fortellinger om Kristi fødsel og hvordan han gjennom å bli ofret påtar seg våre synder og opphøyes til allmektig. Oratoriet består av tre deler, der del 2 avsluttes med det kjente «Halleluja-koret». 

Program

1. Sinfony Orkester Innlandet
2. Comfort ye my peopleMathias Gillebo
3. Every valley shall be exaltedMathias Gillebo
4. And the glory og the lordKor
8. Behold, a virgin shall conceiveMari Askvik
9. O thou that tallest good tidingsMari Askvik og kor
10. For behold, darknessOlle Holmgren
11. The people that walked in darknessOlle Holmgren
12. For unto us a child is bornKor
13. PifaOrkester Innlandet
14.-16. An lo / And the angel / And suddenlyMagnhild Korsvik
17. Glory to GodKor
18. Rejoice, greatlyMagnhild Korsvik
19. Then shall the eyes of the blindMagnhild Korsvik
20. He shall feed his flockMagnhild Korsvik og Mari Askvik
21. His yoke is easySolistkvartett
22. Behold the lamb of GodSolistkvartett
23. He was despisedMari Askvik
24. SurelyKor
27. All they that see himMathias Gillebo
28. He trusted in GodKor
29. Thy rebuke has broken his heartMathias Gillebo
30. Behold, and see if there be any sorrowMathias Gillebo
31. He was cut off out of the landMathias Gillebo
32. But thou didst not leave his soul in hellMathias Gillebo
33. Lift up your headsKor
38. How beautiful are the feetMagnhild Korsvik
40. Why do the nationsOlle Holmgren
41. Let us breakSolistkvartett
42. He that dwellethMathias Gillebo
43. Thou shalt break themMathias Gillebo
44. HallelujahKor
45. I know that my redeemer livethMagnhild Korsvik
46. Since by man came deathKor
47. Behold, I tell you a mysteryOlle Holmgren
48. The trumpet shall soundOlle Holmgren
53. Worthy is the lamb that was slainKor og solister

Medvirkende

Samtlige spilledatoer

25. marslørdag15:00Vang kirkeFinn billetter
26. marssøndag15:00Gjøvik kirkeFinn billetter

Kulturkort for deg mellom 13 og 21 år
Les mer og bestill her