Mikael Bratbosts

Talentpris i Operasang

søknadsfrist 1. juli 2021

Mikael Bratbost (1860 – 1904) kom fra fjellbygda Kvikne. Etter at kong Oskar II av Sverige-Norge hørte han synge som gardist, sørget kongen for Bratbosts utdannelse som operasanger. Han studerte under Ivar Hallström i Stockholm, samt andre i Paris og Italia. Bratbost ble den ledende tenoren ved Stockholmsoperaen ved århundreskiftet. For å hedre Bratbosts minne og gi andre talenter økte muligheter for å nå sine mål utlyses med dette en talentpris på kr 20 000.

Kriterier

  • Norsk sangtalent.
  • Avsluttende fase på studier i opera/klassisk sang, gjerne masternivå. Eller avsluttet etter 1/7-2017.

I tillegg til talent for klassisk sang kan juryen vektlegge prosjektets formål med å hedre Bratbost og gjøre hans historie kjent. Fellestrekk med Mikael Bratbosts historie er derfor en fordel.

Jury

  • Randi Stene, operasjef DNOB
  • Annika Å. Grundt, Flagstad Museum
  • Kari E. Bekken, prosjektleder

Prisutdeling på Kvikne 28. august 2021

Navn på kandidater med begrunnelse samt to sangopptak av ulik karakter eller link til tilsvarende, sendes på epost innen 1. juli 2021 til kari.elisabet.bekken@ringsakeroperaen.no

Prisen deles ut av Operasanger Mikael Bratbosts minneforening.