Vil du skape glede på kontoret? Vi har ledig jobb!

Barberen i Sevilla/2019
foto: ricardofoto

Operaglede for sal og scene: RingsakerOperaen har hele Innlandet som nedslagsfelt og er en av landets fem distriktsoperaer. Hver høst setter vi opp en stor helaftens oppsetning med profesjonelle solister og kunstneriske ledere. Grunnfjellet vårt er basert på frivillighet. Et hundretalls ildsjeler sørger for scene, rekvisitter, lys, kostymer, hår, sminke, dekor og publikumspleie slik at den store oppsetningen kommer trygt i havn og blir et høydepunkt i det lokale kulturlivet hvert år. RingsakerOperaen favner også Ringsaker Operakor og Ringsaker Operaskole, som begge har egne prosjekter i tillegg til hovedoppsetningen. Vi arrangerer også en rekke konserter gjennom hele året.
 
RingsakerOperaen har en operasjef i full stilling, en kontorleder i 60 %, en produksjonskoordinator i 60 % og en systueleder i 40 % stilling.

Vår dyktige potet gjennom 6 år skal konsentrere seg om sitt firma i Oslo. Vi ønsker oss en ny operakollega.

Unik kontorstilling 60 %

Kontorlederen jobber først og fremst med merkantile oppgaver og markedsføring. I tillegg innebærer stillingen også organisering og praktisk arbeid i forbindelse med arrangementer. 

Vi søker en person som er systematisk og selvstendig, har stor arbeidskapasitet og kommuniserer lett med både frivillige og profesjonelle. I perioder må man regne med en del arbeid ut over normal arbeidstid, spesielt i forbindelse med hovedoppsetningen i oktober/november.

Vi ønsker en person med kompetanse innenfor administrasjon, økonomi, markedsføring og sosiale medier (SOME). Erfaring med frivillig arbeid, samt teater- og konsertproduksjoner vil også være en stor fordel. Vi tilbyr operaglede, trivelige folk, variert arbeidsdag og fleksibel arbeidstid. Lønn etter avtale og pensjonsordning. 

Operasjefens åremål går ut i 2024. I den forbindelse kan det være aktuelt med endret stillingsprosent, omorganisering eller internt opprykk. Vi er derfor også interessert i annen relevant kompetanse.

Har du spørsmål om stillingen, kontakt operasjef Kari E. Bekken, tlf. 90 15 17 10.

Søknad med CV og referanser sendes: kari.elisabet.bekken@ringsakeroperaen.no

Søknadsfrist 1. mars 2022

Tiltredelse/innfasing etter avtale, senest 1.august 2022.