1989 – Nebukadenesar

Sted: Teatersalen Brumunddal

Regissør: Alistair Powell

Dirigent: Eldar Nilsen

opera av Giuseppe Verdi (1842)

Nebukadnesar ble valgt som forestilling ved RingsakerOperaens tiårsjubileum. Som den store koropera dette er fikk Ringsaker Operakor sin hittil største oppgave. Med RingsakerOperaens oppsetning ble Nebukadnesar oppført for andre gang i Norge. Kunstnerisk og besøksmessig ble dette RingsakerOperaens største suksess så langt, men også den mest ressurskrevende.

Sammendrag av handlingen

I Nebukadnesar tar Giuseppe Verdi og hans librettist Temistocle Solera i bruk velkjent historisk stoff. Kong Nebukadnesar av Babylonia erobret Jerusalem i år 586 f. Kr. og førte jødene til et 47-årig fangenskap i Babylon. Handlingen i 1. akt er lagt til Jerusalem under babylonernes beleiring, derette forflyttes begivenhetene til Babylon. Kong Nebukadnesars datter, Fenena , er fange hos jødene. Hun elsker Ismael, den jødiske konges nevø, som gjengjelder hennes følelser. Fenenas halvsøster, Abigaille, elsker imidlertid også Ismael, og hun hater derfor Fenena. Kong Nebukadnesar trenger seg inn i tempelet med sine soldater og fører så jødene til Babylon. I Babylon går det rykter om at kongen er død, og det resulterer i en vill maktkamp mellom tronarvingene, Abigaille og Fenena. Alle blir overrasket da Nebukadnesar trer inn på scenen, setter kongekronen på sitt eget hode og utroper seg til gud.

Kongen gripes imidlertid av vanvidd, og da lykkes det for Abigaille å tilrive seg makten. Ypperstepresten oppfordrer Abigaille så til å underskrive en dødsdom for søsteren Fenena og alle jødene. Det er nå jødene synger det kjente slavekoret: ”Va pensiero sull’ ali dorate” (Fly min tanke på gyldne vinger).

Nebukadnesar, som er innesperret av Abigaille, blir klar over at hans datter Fenena føres til retterstedet. I fortvilelse ber han til jødenes gud og får krefter til å sprenge fengselets port. Han og hans lojale menn styrter til retterstedet og rekker å forhindre henrettelsen. Baals gudebilde styrter sammen, og kong Nebukadnesar bekjenner seg i takknemlighet til Jahve – jødenes gud.

Medvirkende

Regissør – Alistair Powell
Dirigent – Eldar Nilsen

Roller

Kong Nebukadnesar, konge av Babylon: Knut Jørgen Moe, baryton
Fenena, hans datter: Randi Eriksen, mezzo
Abigaille,hans adoptivdatter: Wenche Holm Glad, sopran
Abigaille,hans adoptivdatter: Elisabeth Mangen Narvesen, sopran
Zaccarias, jødisk yppersteprest: Magne Fremmerlid, bass
Ismael, nevø av Jerusalems konge: Olav Ryan, tenor
Anna, Zaccarias søster: Ragnhild Stende Røberg, sopran
Abdallo, Nebukadnesars tjener: Rolf Knapper, tenor
Baals, yppersteprest: Arild Sandbakken, baryton