Årsmøte 

Stiftelsen RingsakerOperaen 2022

20. april, onsdag

18:00

Parketten, Brumunddal

 

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
  3. Orientering om årsmelding og revidert regnskap
  4. Godtgjørelse til styret
  5. Valg. Innstilling fra valgkomiteen og styret 
  6. Valg av revisor

Kari E Bekken, Operasjef

//sign//