Årsmøte 2024 
Stiftelsen RingsakerOperaen

17. april, onsdag

18:00

Parketten, Brumunddal


Årsmøte

 Dagsorden: 

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen 
  3. Orientering om årsmelding og revidert regnskap 
  4. Godtgjørelse til styret 
  5. Valg. Innstilling fra valgkomiteen og styret 
  6. Valg av revisor 
  7. Endring av vedtekter – oppdatering av §7 ihht praksis og relevant risikovurdering for formålskapital. 

Enkel servering

Informasjon om arbeidet med jubileumsbok og billedarkiv v/Harald Hellum