Kordirigent

Liv Astrid Hall

Liv Astrid Hall er fast engasjert som kormester i RingsakerOperaen. 

Hun har kandidatutdannelse i kordireksjon fra Norges Musikkhøgskole og bachelorutdannelse i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har studert direksjon hos Vivianne Sydnes og klassisk sang hos Mona Julsrud. Høsten 2019 fullførte hun mastergraden sin i hørelære ved Universitetet i Tromsø.

Liv Astrid Hall jobber også som frilans musiker og opptrer ofte som solist. Hun blir jevnlig brukt som kursholder, dommer og solist i ulike sammenhenger. Hun underviser også ved Musikkskolen og Høyskolen ved Barratt Due musikkinstitutt. Ved sistnevnte underviser hun i hørelære.