Styret

fra venstre: Helle Solberg, Anita Ihle, Signe Otervik, Oddvar Eiksund, Mette Westegaard, Kjell Michaelsen, Wenche Dymbe, Terje Gloppen, Bjørg T. Holmen, Halvard Opem

Styremedlemmer

Terje Gloppen, styrelederårsmøtevalgt
Kari Eikliårsmøtevalgt
Mette Westgaardårsmøtevalgt
Kjell Michaelsen, nestlederROV
Wenche DymbeROK
Oddvar EiksundROP
Halvard OpemHSO

Varamedlemmer

Anita Ihle1. vara årsmøtevalgt
Signe Otervik2. vara årsmøtevalgt
Bjørg T. HolmenROV
Helle Solberg ROK
Jorunn BarsethROP
Tori Erlien-ÅrvaHSO

Valgkomité: Harald Hellum, Annika Engelhart, Guro Kirkerud