RingsakerOperaens Venner
[ROV]

RingsakerOperaens Venner er svært viktige. De har førstehåndskontakt med publikum og sørger for at alle frivillige og innleide har det hyggelig på »jobb».

RingsakerOperaens egen ingefær-te er viden kjent i bransjen.

I tillegg til å sørge for trivsel foran og bak scenen organiserer ROV turer til oppsetninger andre steder.

Hva er din interesse?