RingsakerOperaen Produksjon
[ROP]

«RingsakerOperaen er oss, et resultat av vår innsats og meninger»

sitat fra en av de frivillige

I gruppene tilpasses arbeidsmengde og vanskelighetsgrad til den enkelte. Ved behov blir det arrangert kurs tilrettelagt for de ulike gruppene.

Lager og produksjonslokale for produksjonsgruppene er på Parketten- Nils Amblis vei 4, 2380 Brumunddal.

Hva er din interesse?